Oppgaveregisteret

  Oppgaveregisteret viser en oppdatert oversikt over næringslivets rapporteringsplikter og mulighetene for samordning og forenkling.

  mann ved pc oppgaveregisteret

  Registeret inneholder alle oppgaveplikter næringslivet må rapportere til statlige etater. En oppgaveplikt brukes her om pålegg om innrapportering av opplysninger fra næringsdrivende til statlige myndigheter. En oppgaveplikt vil ofte være i form av et skjema/tjeneste som den næringsdrivende må fylle ut. 

  Oppgaveregisteret viser hva slags opplysninger som kreves inn til de ulike registrene og etatene. Selve opplysningene, svarene fra bedriftene, finnes i de enkelte etatene. Det sammenlikner skjemaene som ulike etater sender til næringsdrivende. Viser det seg at to eller flere etater stiller samme spørsmål til samme type bedrifter, skal etatene samarbeide om å spørre bare én gang.

  Oppgaveregisteret er etablert ved Brønnøysundregistrene og du finner det her: 

   

  www.brreg.no/produkter-og-tjenester/oppgaveregisteret/