Løsøreregisteret

  Daglig oppdatering av alle tinglyste heftelser som tvangspant i løsøre, frivillig pant, gjeldsordninger og konkurser.

  2545x290-løsøreregisteret-soliditet-kredittsjekk-44966-medium

  Løsøreregisteret er et tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre. En tinglysing medfører at rettigheten, eller pantet, blir registrert som heftelse på den person eller det foretaket pantekravet retter seg mot. Tinglysingen gir kreditorer rettsvern.

  Motorvogn
  Mange kjenner Løsøreregisteret som opplysningskilde i forbindelse med panteheftelser på bruktbiler og andre kjøretøy. Sjekk alltid om det finnes heftelser før du kjøper brukt bil, motorsykkel eller et annet brukt kjøretøy. Er pantegjenstanden en registrert motorvogn, knyttes heftelsen til registreringsnummeret.

  NB! Brønnøysundregistrene kan ikke kontrollere et registreringsnummers gyldighet. Dette kan gjøres ved å kontakte Statens Vegvesen.

  Andre gjenstander
  Foruten motorvogner kan det tinglyses pant i anleggsmaskiner, varelagre, redskaper og besetninger i landbruket, m.m. Leasingavtaler for biler og factoringavtaler (pant i kundefordringer) er andre eksempler. Lensmenn, byfogder og kemnerne tinglyser pant ved tvangsforretninger.

  Pantattest/pantopplysninger
  Viser pant og heftelser på motorvogn, person eller foretak. Motorvogn identifiseres med registreringsnummer, person med fødselsnummer og foretak med organisasjonsnummer.
  Kopi av tinglyste dokumenter
  Fra Løsøreregisteret kan man få kopier av alle dokumenter som er tinglyst.

  Flere opplysninger – bestilling:
  E-post: ksb.no@bisnode.no Tlf. 22 45 93 34