Eiendomsinformasjon

  Via Online kan du få informasjon om norske eiendommer i Eiendomsregisteret (EDR), som inneholder all eiendomsinformasjon fra Grunnboken og GAB.

  545-x-290-eiendom-soliditet-1531877-small

  Enkelt å søke
  Søk ved bruk av matrikkel (kommunenummer, gårdsnummer, seksjonsnummer og festenummer), adresse eller navn på hjemmelshaver.

  Tilgjengelig informasjon:

  • Hjemmelshavere 

  • Pengeheftelser 

  • Heftelser i leieavtaler 

  • Festeavtaler

  • Servitutter

  • Rettigheter på eiendom

  • Grunndata

  • Leieavtaler

  • Teknisk informasjon om eiendom, adresse og bygning


  Priser
  Det er ingen tilknytningsavgift eller annen avgift for å få tilgang til denne tjenesten. Fakturering etter prisliste. Prisene er ekskl. mva.

  Flere opplysninger – bestilling:
  E-post: ksb.no@bisnode.no  Tlf. 22 45 93 34