Eiendomsinformasjon
  545-x-290-eiendom-soliditet-1531877-small

  Via Online kan du få informasjon om norske eiendommer i Eiendomsregisteret (EDR), som inneholder all eiendomsinformasjon fra Grunnboken og GAB. Les mer

  Borettsandeler
  545x290-kredittsjekk-eiendomsinformasjon-soliditet-1182184-small

  Alle landets borettslag er lagt inn i et felles sentralt borettsregister, slik at man kan sjekke hjemmel, heftelser osv. – på samme måte som for fast eiendom.Les mer

  Løsøreregisteret
  2545x290-løsøreregisteret-soliditet-kredittsjekk-44966-medium

  Daglig oppdatering av alle tinglyste heftelser som tvangspant i løsøre, frivillig pant, gjeldsordninger og konkurser.Les mer