AAA-Magasinet

  Nettmagasinet det lønner seg å lese.
   

  Start AS med kun 30.000 kroner – stiftelseskostnader inkludert

  Den 8. desember 2011 ble en historisk dag. Stortinget vedtok under annen gangs behandling at det fra tidlig i 2012 vil være nok med 30.000 kroner i aksjekapital for å opprette et aksjeselskap. Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for når de nye reglene skal tre i kraft.

  Regnskap-AAA-Soliditet

  Ingen ekstra stiftelseskostnader

  Nå blir det mulig å stifte et aksjeselskap med et totalt utlegg på 30 000 kroner, noe justisminister Grete Faremo også understreket i Stortinget. Stiftelseskostnader kan dekkes av dette beløpet, og i så fall sitter selskapet igjen med en egenkapital på 15-20.000 kroner.

  Opptil 150.000 kroner i dag

  For å starte et aksjeselskap i dag må man ut med minst 100.000 kroner i aksjekapital. I tillegg kommer opptil 15.000 kroner, f.eks. til registrering av selskapet i Brønnøysundregistrene.

  Farvel til NUF’ene?

  NHO fikk med dette det endelige gjennomslaget for å gjøre det billigere å starte aksjeselskap, og det enstemmige vedtaket kan få stor betydning for småbedrifter. Antallet NUF’er allerede på full fart nedover. Det vil også komme flere andre forenklinger for små-AS.

  Krav til forsvarlig egenkapital

  Fortsatt gjelder regelen om at selskapet alltid skal ha en egenkapital som er "forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet". Et kapitalinnskudd på 30.000 kroner være for lite, på samme måte som 100.000 kroner kan være for lite i dag.

  Også bankene kan bekrefte aksjeinnskudd

  For å kunne registrere et selskap i Foretaksregisteret, må man sende inn en bekreftelse på at selskapet har mottatt aksjeinnskuddet. I dag er det bare revisor som kan gi en slik bekreftelse, men etter de nye reglene kan også banker gjøre dette.

  Revisor må involveres

  Til tross for de nye reglene – og at små selskaper ikke trenger revisjon av regnskapene –må en revisor fortsatt involveres for å erklære at selskapets åpningsbalanse er riktig satt opp.