AAA-Magasinet

  Nettmagasinet det lønner seg å lese.
   

  Stadig nedgang i antallet konkurser

  Apriltallene viser at nedgangen i antall konkurser og tvangsavviklinger fortsetter. I april i år ble det registrert 440 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mens det tilsvarende tallet for april 2010 var 553.

  Industri-industry-Soliditet-AAA-464x258

  Nedgangen i konkurstallene, april i år sammenliknet med april i fjor, er på 17,4 prosent. Hittil i år er det registrert 1 987 konkurser og tvangsavviklinger, mot 2 102 i løpet av fjorårets tre første måneder. Dette er en nedgang på 5,5 prosent.

  I april hadde Troms den mest markerte nedgangen, med 80,0 prosent. Sogn og Fjordane hadde en nedgang på 54,5 prosent. I Finnmark ble tallet på konkurser og tvangsavviklinger redusert med 50,0 prosent, sammenliknet med april i fjor. Til tross for den samlede nedgangen, hadde noen fylker økning i konkurser og tvangsavviklinger, målt mot fjorårstallene. Hedmark hadde størst økning, med 58,8 prosent, mens Aust-Agder økte med 33,3 prosent.

  – Vi ser at utviklingen med færre konkurser og tvangsavviklinger fortsetter, slik tendensen har vært det siste året, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.

  Konkurser og tvangsavviklinger i april 2011, sammenliknet med april 2010
   

  Kilde: Brønnøysundregistrene