AAA-Magasinet

  Nettmagasinet det lønner seg å lese.
   

  Soliditet-tallene levnet ingen tvil: Ski ble Norges Næringsby 2011

  Ski i Akershus er årets vinner i Norges Næringsby, den årlige undersøkelsen som er et samarbeidsprosjekt mellom Kapital og Soliditet. – Undersøkelsens fokus på verdiskaping harmonerer godt med Soliditets virksomhet, sier analysesjef Vemund Olsen i Soliditet. Foto: Ole Kr. Trana

  Ordfører Anne Kristine Eikebråten i Ski - Norges Næringsby 2011.

  Blant de beste på mange områder

  Ski plasserer seg blant landets fem beste byer innen en rekke områder: Vekst i arbeidsplasser, konkursgrad, selskapers produktivitet og vekst i antall sysselsatte i forhold til vekst i innbyggertall. Også på de andre områdene som teller i konkurransen ligger Ski godt over snittet.

  Les også: Analyseavdelingen i Soliditet bidrar med mer enn underlaget til Norges Næringsby

  Suksess med logistikk og lager

  Den gunstige beliggenheten tett opptil Oslo, med god veiforbindelse til Sverige og videre nedover kontinentet, har gjort Ski til et logistikk- og lagerknutepunkt. Ingen andre steder i Norge gjør næringslivet det så bra, noe tittelen Norges Næringsby er et konkret bevis på. Og Ski har ikke tenkt å hvile på sine laurbær: Nå vil kommunen legge til rette for et mer variert og mangfoldig næringsliv, som er mindre arealkrevende og mer arbeidsintensitivt.

  Store bedrifter

  Tettstedet Ski, som er regionsenter i Follo, fikk bystatus så sent som i 2004. Det største selskapet i Ski er Rema Distribusjon. VVS-giganten Brødrene Dahl er også lokalisert i kommunen, det samme er Byggmakker Norge. Ski Storsenter, eid av Olav Thon, er kommunens største arbeidsgiver med godt over 1.000 ansatte.

  Fokus på flere oppgaver

  – Kommunene bør fokusere på flere oppgaver for å stimulere til vekst, sier professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI til Kapital. Han mener det viktigste er å tilrettelegge for næringsarealer, infrastruktur og raske reguleringsbeslutninger.

  Mindre byråkrati

  Reve fremhever også at kommunene må minimere byråkratiet og sørge for at ordfører og rådmann er lett tilgjengelig. Konsentrasjon om nøkkelnæringer, næringsklynger, gode skoler og et dynamisk arbeidsmarked er også viktig for å stimulere vekst.

  Høyre-dominans

  Ski, Lillesand og Sandvika er de tre byene på topp – og alle disse næringsbyene har Høyre-ordførere. Det samme har hele ti av de 15 toppkommunene på listen. Hele 65 prosent av de 40 beste kommunene hadde borgerlig styre i 2011.

  Ski mest produktiv

  Undersøkelsen kårer flere delvinnere: Det mest produktive næringslivet finner en hos totalvinneren Ski, mens Førde skaper flest arbeidsplasser. Lillehammer har det mest lønnsomme næringslivet, Kristiansand har flest nyetableringer. Honningsvåg har høyest egenkapitalandel, mens Jørpeland er best i nyetableringer kontra konkurser.

  Viser virkeligheten

  Resultatene av kåringen sier mye om hvilke byer som lykkes og hvilke som mislykkes i å utvikle næringslivet. Norges Næringsby er den eneste undersøkelsen som viser hvordan næringslivet i Norge virkelig gjør det, hevder Kapital. Det brukes flere måleverktøy, og for å nå til topps må man gjøre det skarpt på alle områdene.

  10 på topp i 2011:

  1. Ski
  2. Lillesand
  3. Sandvika
  4. Trondheim
  5. Kolvereid
  6. Kristiansand
  7. Åndalsnes
  8. Egersund
  9. Ålesund
  10. Fosnavåg
  (fjorårets vinner)

  Hva er en by?

  I dag kan enhver norsk kommune kalle seg by, såfremt den har minst 5.000 innbyggere og har et tettsted. Undersøkelsen opererer med en liste på 93 byer.

  Sju nøkkeltall

  I kåringen av Norges Næringsby benyttes sju nøkkeltall som etter hvert år evalueres og tilpasses av Kapital og Soliditet, for å gi et riktigst mulig bilde av de faktiske forhold. De tre første nøkkeltallene gir en indikasjon på hvilke byer som er best på å utvikle arbeidsplasser og bedrive nyskaping, mens de tre siste sier mer om produktiviteten, lønnsomheten og egenkapitalen i det lokale næringslivet. Det siste nøkkeltallet (nytt i år) er konkursrate, der det ses på forholdet mellom nyetableringer og antall konkurser.

  Kilde: Kapital.