AAA-Magasinet

  Nettmagasinet det lønner seg å lese.
   

  Regnskapsmessig ble 2010 et konsolideringsår for AS Norge

  – Etter et betydelig fall i inntjeningen for norske selskaper i 2009, har utviklingen flatet noe ut slik at 2010 var et konsolideringsår for AS Norge, sier Per Einar Ruud, fagansvarlig kreditt i Soliditet.

  Per Einar Ruud AAA Soliditet

  Soliditeten er på topp

  – Men til tross for dårligere resultater de siste to årene, går fortsatt AS Norge med overskudd. Gjeldskrisen og andre usikkerhetsmomenter ute i den store verden gjør imidlertid at mange bedrifter er blitt mer forsiktige. De holder igjen på investeringer, samtidig som de beholder en større andel av overskuddet i bedriften, i stedet for å betale utbytte til aksjonærene. Egenkapitalandelen fortsetter derfor å øke, og er nå oppe på et ”all time high” nivå på ca 27%. Gjennomsnittsbedriften har således en betydelig buffer å tære på, noe som kan komme godt med i den tiden vi nå går inn i, med en del mørke skyer i verdensøkonomien.

  Men fortsatt mange som sliter

  - Selv om gjennomsnittsbedriften går bra, er det mange som sliter med røde tall, kommenterer Ruud. Hele 11 prosent av aksjeselskapene (ca 20.000 bedrifter) har både negativ egenkapital og negativt resultat, noe som er en dårlig kombinasjon. I denne gruppen ligger mange veldig små selskaper, og det finnes spesielle bransjer som eiendomsselskaper, hvor bokført egenkapital ofte gir et feil bilde, ved at de har store skjulte verdier i eiendom.

  Mer informasjon: Kontakt Per Einar Ruud. Tlf. 22459209.
  E-post: pereinar.ruud@soliditet.no