AAA-Magasinet

  Nettmagasinet det lønner seg å lese.
   

  Nå blir det billigere å starte AS

  Inngangsbilletten for nye aksjeselskap senkes fra 100 000 til 30 000 kroner.

  Ny-lov-464-x-258

  Dette er en seier for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som har bedt om dette på vegne av bedriftene. Justisminister Knut Storberget regner med at endringen kan gjennomføres fra 1. januar 2012. Kilde: NHO

  Færre NUF-er

  – Nå blir det mye mer attraktivt for gründere å etablere bedriften som et norsk aksjeselskap. Med lavere krav til aksjekapital og bortfallet av revisjonsplikten, tror jeg ikke vi ser mange nye NUF-er fremover, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

  Enklest med norske selskaper

  – Vi tror også det er enklest både for norske bedrifter og private å handle med norske selskaper. Det er både enklere å finne informasjon om dem og enklere å stille dem til ansvar, sier Brubakk. Han mener tiltak for å stimulere bruken av den norske aksjeselskapsformen er en helt riktig vei å gå. Utredningen som ligger til grunn for tiltaket viser dessuten at størrelsen på aksjekapitalen knapt har den betydningen for kreditorene man tradisjonelt kanskje har lagt til grunn.

  NUF har uheldige bivirkninger

  Tusenvis av norske næringsdrivende har de senere årene valgt å drive gjennom utenlandske selskaper (NUF), særlig britiske, på grunn av gunstige betingelser. Men Skatteunndragelsesutvalget, der også NHO var representert, pekte i 2009 på bivirkninger av dette fenomenet: Innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

  Én milliard bundet kapital

  I 2010 ble det registrert 14 000 nye aksjeselskaper i Norge, og 9 400 av dem hadde lovens minstekrav – 100 000 kroner – i aksjekapital. I disse selskapene ble det altså bundet opp nær én milliard kroner i kapital.

  Har investert mer enn nødvendig

  – Når to av tre selskaper etablerer seg med lavest mulig kapitalinnskudd, tyder det på at gründere har vært tvunget til å investere mer enn nødvendig. Det overflødige kravet til kapital på noen hundre millioner årlig kan vi nå unngå, sier Brubakk.

  Forslag i 2009

  NHO kom med forslag til enklere aksjelov i 2009, der reduksjon av aksjekapital var ett av mange tiltak for å bedre aksjeselskapenes vilkår.
  – Nå håper vi Regjeringen fortsetter i samme fine stil, og følger opp de andre gode forslagene vi har gått inn for, avslutter Petter Haas Brubakk i NHO.


  Hovedtrekkene i Regjeringens forslag:
  • Kravet til aksjekapital settes ned fra 100 000 til 30 000 kroner. Dette reduserer inngangsbilletten for å registrere aksjeselskap i Norge. Det er mulig for eksisterende selskaper å redusere aksjekapitalen til 30 000 kroner.

  • Kostnadene ved stiftelsen – f.eks. gebyr til Foretaksregisteret og kostnader til revisor – skal nå kunne dekkes av aksjekapitalen. Pr. i dag må disse beløpene skytes inn i selskapet i tillegg til aksjekapitalen på minst 100 000 kroner. Fortsatt må stiftelsesdokumentet angi hvilke beløp det er snakk om, og hvem som skal motta disse.

  • Når et selskap stiftes med penger som innskudd, skal banker og andre finansinstitusjoner kunne utstede den lovpålagte bekreftelsen på at innskuddet faktisk er overført selskapet. Revisorenes monopol på dette området oppheves.

  • Også ved kapitalforhøyelse (emisjon) med innskudd i penger, skal finansinstitusjon kunne bekrefte innbetalingen.

  • De nye reglene vil gjelde for allmennaksjeselskaper (ASA), men for disse er kravet til aksjekapital fortsatt én million kroner.

  Kilde: NHO