AAA-Magasinet

  Nettmagasinet det lønner seg å lese.
   

  Hverken ekstern regnskapsfører eller revisor? Resultat: Høy risiko!

  – De virksomhetene som er opptatt av sitt omdømme, ser verdien av revisjon og tenker seg nøye om før de eventuelt velger bort revisor. De mest frynsete vil nok helst slippe.

  risiko-464x258

  Kombinasjonen av å ha hverken ekstern regnskapsfører eller revisor, vil jeg karakterisere som høyrisiko.

  Behovet endres ikke

  Det er Per Hanstad, administrerende direktør i Den norske Revisorforening, som sier dette. – Behovet for revisjon i små aksjeselskap endres ikke selv om revisjonsplikten forsvinner, presiserer han. – Mange undervurderer den tryggheten som ligger i å ha reviderte regnskaper. Spørsmålet om selskapet skal ha revisor eller ikke, er viktig. Det handler om tilliten til selskapet.

  per-hanstad-240

  Vedtak nært forestående

  Frivillig revisjon for norske aksjeselskap med årlige driftsinntekter under 5 millioner kroner vil etter alt å dømme bli vedtatt i Stortinget i nær fremtid. Dermed vil disse aksjeselskapene kunne velge bort revisjon allerede for 2011-regnskapet.

  LES MER: Fakta om fritak fra revisjonsplikten

  Bedre å slåss med revisor

  Det er ikke slik at alle eiere av små aksjeselskap umiddelbart bestemmer seg for å kutte ut revisor, selv om det nå blir mulig. Noen ønsker den dialogen og grensesettingen som revisor bidrar til.

  – De mener ganske enkelt at det er bedre, og sannsynligvis også langt billigere, å slåss med revisor enn med Skatteetaten, smiler Hanstad.

  Ikke nødvendigvis enten-eller

  Hvis man velger ikke å ha full revisjon, finnes det flere gode mellomløsninger som bidrar til kvalitet og økt trygghet, poengterer Revisorforeningen. Blant disse er:

  • Forenklet revisorkontroll av regnskapet.
  • Revisorkontroll av deler av regnskapet.
  • Avtalte kontrollhandlinger – hvor revisor gjennomgår avtalte forhold.
  • Revisorutarbeidelse av årsregnskap med tilhørende uttalelse.

  Hva er klientens behov?

  – Alt er bedre enn ingenting, understreker Per Hanstad. – Det fins mange tjenester revisor kan tilby som ikke har vært benyttet i særlig grad i det norske markedet så langt. Hvilke av disse tjenestene som er riktig for den enkelte, avhenger av det enkelte selskaps behov. Hva er for eksempel godt nok for banken eller dine viktigste leverandører og kunder?

  Går ikke bak tallene

  – Det er viktig å være klar over at det er stor forskjell på regnskapsførere og revisorer, poengterer Hanstad. – Først og fremst i kompetansenivå. Det er også viktig å merke seg at en regnskapsfører ikke “går bak” tallene, slik en revisor gjør. Uten revisor har man ingen garanti for at varebeholdningen faktisk er til stede eller at kundefordringene virkelig har den verdien som er oppført i regnskapet.

  LES MER: Undersøkelse avdekker hvor viktig revisor er for små aksjeselskaper (link)

  Regnskapsførere uten formell utdanning

  Det finnes mange dyktige regnskapsførere, men det er et faktum at svært mange autoriserte regnskapsførere ikke har formell utdanning på høyskolenivå. Det er først de siste årene det har vært krav om tre års høyskoleutdanning for å få autorisasjon som regnskapsfører.

  LES MER: REVISJON – du velger selv!

  LES MER: Revisjonsfritak kan få konsekvenser for Soliditets vurdering av regnskapet ditt.