AAA-Magasinet

  Nettmagasinet det lønner seg å lese.
   

  Har du sikret din virksomhet og dine kunder mot ID-tyveri?

  SIKKER ID: Onsdag 14. september lanseres SIKKER ID – en test for virksomheter som vil sjekke hvor gode de er til å sikre seg og sine kunder mot identitetstyveri.

  id tyveri 464 x 258

  Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) står for lanseringen, som finner sted på ID-tyverikonferansen 13.-14. september  i Oslo
kongressenter (Folkets hus) på Youngstorget.

  Kan ha kostet 600 millioner på to år

  Identitetstyveri er et økende problem i Norge. I en gallup fra 2009 oppga 124 000 nordmenn at de hadde vært utsatt for ID-tyveri de to siste årene. En dansk undersøkelse oppgir at snittkostnaden pr. ID-tyveri er 5000 kroner. Dette indikerer at ID-tyveri kan ha kostet nordmenn og norske virksomheter over 600 millioner kroner de to siste årene.

  Din virksomhet må dekke tapene

  Personopplysninger på avveier fra private eller offentlige virksomheter er ofte en av ID-tyvens kilder til informasjon om sine ofre. Konsekvensene av ID-tyveri er klare: Kundene bruker store ressurser på å bevise sin uskyld, og i de fleste tilfeller ender virksomhetene opp med å dekke tapene for varer, tjenester eller annet bestilt av ID-tyver.

  24 viktige spørsmål

  SIKKER ID-testen skal bevisstgjøre virksomheter om regler og rutiner for håndtering av opplysninger om kunder, samarbeidspartnere, leverandører – og om egen bedrift. Testen har 24 spørsmål innenfor følgende områder:
  • Kontrollere ny kunde.
  • Behandle kundeinformasjon.
  • Beredskap mot det uønskede.
  • Avslutte kundeforholdet.
  • Beskytte egen bedrift.

  Her kan du ta SIKKER ID testen

  En nasjonal satsing

  SIKKER ID er utviklet av NorSIS og Datatilsynet i samarbeid med NSR.
  SIKKER ID leveres av ID-tyveriprosjektet – en nasjonal satsing for å bekjempe ID-tyveri. Finansmarkedsfondet, Finansmarkedenes fellesorganisasjon (FNO) og Datatilsynet står for finansieringen.

  Mer informasjon:
  Peggy Sandbekken Heie, NorSIS: Tlf. 997 869 04.
  Erland Løkken, NSR: Tlf. 934 98 899.
  Trude Talberg-Furulund, Datatilsynet: Tlf. 416 04 213.