AAA-Magasinet

  Nettmagasinet det lønner seg å lese.
   

  Fritak fra revisjonsplikten: NARF har full tillit til næringslivet

  – Jeg tror ikke fritak av revisjonsplikten vil føre til mer snusk og økonomisk kriminalitet. De aller fleste næringslivsledere ønsker å betale sin skatt og ivareta sine samfunnsforpliktelser, sier adm. direktør Sandra Riise i NARF, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening.

  Sandra-Riise-464x258

  Vedtak allerede i mars

  Sandra Riise har vært med i Revisjonspliktutvalget, som har fremmet forslag om revisjonsfritak for de minste aksjeselskapene. Stortinget vil trolig vedta dette allerede i mars, og fritaket vil dermed gjelde for 2011-regnskapene.

  LES MER: Fakta om fritak fra revisjonsplikten

  Mange revisorer blir autoriserte regnskapsførere

  Regnskapsbransjen er i sterk vekst, med en betydelig økning i antall autoriserte regnskapsførere. – Dette er gledelig, fordi det har vært kapasitetsproblemer i bransjen i lang tid, sier Sandra Riise. Hun mener hovedårsaken til økningen i antall autoriserte regnskapsførere er at revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene nå forventes å bortfalle, med den følge at svært mange revisorer tar ut autorisasjon som regnskapsfører.

  Bransjeglidning: En internasjonal trend

  – I det segmentet av næringslivet som omfatter de minste aksjeselskapene er det dermed en bransjeglidning på gang, poengterer Riise, som ser på dette som en naturlig utvikling og en del av en internasjonal trend. Hun mener at fjerning av revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene er til fordel for næringslivet.

  Forenkling og kostnadsreduksjon

  – De aksjeselskapene dette gjelder bærer en uforholdsmessig stor andel av de administrative byrdene, fremholder Riise. – Her er det snakk om både en forenkling og en kostnadsreduksjon og samtidig en internasjonal harmonisering.

  Mer behovsstyrt revisjon

  – Når revisjonen blir frivillig, blir den samtidig mer behovsstyrt, påpeker NARF-lederen. – De bedriftene som har behov for revisjon fordi ledelsen, eierne, skattemyndighetene eller andre ønsker eller krever det, kan beholde revisjon, mens de øvrige har mulighet til å velge den bort.

  Endring i bruk av revisjon kan ta tid

  Sandra Riise tror mange bedrifter har en klar formening om hva de vil velge, mens andre vil bruke litt mer tid på prosessen.

  – Ser vi på andre land, f.eks. Storbritannia, vil det trolig ta litt tid før vi ser en tydelig endring i bruk av revisjon hos de minste aksjeselskapene. Storbritannia innførte frivillig revisjon i 1993. Senere er terskelverdiene økt flere ganger, og i dag antas det at mellom 60 og 90 prosent av de aktuelle selskapene har benyttet seg av fritaket.

  Riktig regnskap er viktig

  – Riktig regnskap og riktig skatt er viktig for alle virksomheter og deres interessenter, og det finnes mange, både regnskapsførere og revisorer, som kan hjelpe de virksomhetene som har behov for bistand. I tillegg kommer at skattemyndighetenes kontrollapparat gjennomgår en kontinuerlig utvikling, både hva angår teknologi, analyser og kontrollsystemer. Dette bidrar og motiverer selvfølgelig også til at lovverket etterleves og korrekte regnskaper utarbeides.

  Vil utarbeide rapport fra regnskapsfører

  NARF opplever at det er alt for liten kunnskap om den autoriserte regnskapsførerens rolle, ansvar og plikter. Dette vil Sandra Riise og NARF endre på: – Vi planlegger å utarbeide forslag til en rapport som regnskapsfører kan vedlegge årsregnskap og perioderapporter som sendes til kunden. Dette vil være ferskvare, og vi tror både banker og viktige kreditorer vil sette pris på informasjon om hva regnskapsføreren har utført for kunden.

  Fremtidige valgmuligheter

  – Med innføring av en slik ny rapport fra regnskapsfører kan de små bedriftene i fremtiden kunne velge mellom full revisjon, avtalte kontrollhandlinger eller en slik regnskapsrapport, avslutter Sandra Riise, adm. direktør i NARF.

  LES MER: Finansdepartementet tror på autoriserte regnskapsføreres profesjonalitet (link)

  Fakta om NARF:

  NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) er lokalisert i Oslo og har som formål å fremme de autoriserte regnskapsføreres faglige, økonomiske og sosiale interesser gjennom myndighets-, kvalitets-, kompetanse- og relasjonsarbeid. NARF hadde pr. februar 2011 mer enn 5.900 medlemmer.