AAA-Magasinet

  Nettmagasinet det lønner seg å lese.
   

  Fosnavåg er Norges Næringsby 2010 – med god ”hjelp” av Soliditet

  For tredje år på rad presenterer Kapital oversikten over Norges beste næringsbyer, med Soliditet som nær samarbeidspartner. Et godt stykke Soliditet-arbeid ligger bak den undersøkelsen som nå er publisert.

  Årets næringsby 2010

  Fosnavåg ble ”Norges Næringsby 2010”

  Som i 2008 er Fosnavåg på Sunnmøre i 2010 kåret til ”Norges Næringsby”. Det er særlig innen sysselsetting, det å skape arbeidsplasser og nyetableringer, at Fosnavåg scorer høyt.

  Ulsteinvik på Sunnmøre tok også 3.-plassen, mens Karmøy ble nr. 2.

  Uendret modell

  Soliditet og Kapital har i fellesskap utformet en statistisk modell som rangerer samtlige norske byer etter hvor godt de har lykkes med verdiskaping. Modellen er uendret fra i fjor, og årets resultater kan dermed sammenlignes direkte med fjorårets resultater.

  Nyttig fokus på suksess

  – I Soliditet mener vi det er viktig å bidra til at det fokuseres mer på verdiskaping og suksesshistorier i det norske næringslivet. Ofte er det de negative sakene som får størst oppslag i mediene, mens de positive historiene ikke alltid får samme fokus, sier Karl Olaf Aannerud i Soliditet.

  Avdekker virkeligheten

  ”Norges Næringsby” er den eneste undersøkelsen som viser hvordan næringslivet i Norge virkelig gjør det, hevder Kapital. Det brukes flere måleverktøy, og for å nå til topps må man gjøre det skarpt på alle områdene.

  Hva er en by?

  I dag kan enhver norsk kommune kalle seg by, såfremt den har minst 5.000 innbyggere og har et tettsted. Undersøkelsen opererer med en liste på 92 byer og ca 89.000 bedrifter.

  Seks nøkkeltall

  Kåringen baserer seg på seks nøkkelkriterier som til sammen gir en god måling av helsetilstanden til den aktuelle byens næringsliv.

  Målet er å undersøke om byen har et sunt og levende næringsliv, med vekst, god inntjening og solide bedrifter.

  Arbeidsplasser og nyskaping

  De tre første kriteriene handler om arbeidsplasser og nyskaping:
  • Skaper nye arbeidsplasser – vekst i antall arbeidsplasser i AS og ASA.
  • Sysselsetting i næringslivet – antall arbeidsplasser i forhold til potensielt yrkesaktive 16-66 år.
  • Mange nyetableringer – antall nyetablerte AS og AS, siste år og noe lengre tid.

  Tilstanden lokalt

  De tre siste kriteriene vedrører tilstanden i det lokale næringslivet:
  • Høy produktivitet – omsetning pr. ansatt, pluss endring i dette.
  • Høy lønnsomhet – resultatgrad, dvs. overskudd i prosent av omsetningen, pluss økning fra forrige år.
  • Høy egenkapitalandel – nivå og økning fra forrige år. Resultatene er vektet med bedriftens omsetning.

  Flere enere

  Undersøkelsen har mer enn én vinner. Her er enerne i hver kategori:

  • Skaper arbeidsplasser: Svelvik.
  • Flest i arbeid: Oslo.
  • Flest nyetableringer: Kolvereid.
  • De mest produktive: Ulsteinvik.
  • De mest lønnsomme: Åndalsnes,
  • Høyest egenkapitalandel: Svelvik.

  Kilde: Kapital.