AAA-Magasinet

  Nettmagasinet det lønner seg å lese.
   

  Finansdepartementet tror på autoriserte regnskapsføreres profesjonalitet

  Sitat fra stortingsproposisjonen om revisjonsfritak for de minste selskapene: ”Den utstrakte bruken av autorisert regnskapsfører i de små selskapene vil kunne bidra til å sikre korrekt regnskapsinformasjon”.

  finansdept-464

  En tillitserklæring

  ”Selv med bortfall av revisjonsplikt vil det være en ekstern, profesjonell medhjelper i mange av aksjeselskapene med faktisk aktivitet”, skriver Finansdepartementet i proposisjonen. Dette ser adm. direktør Sandra Riise i NARF på som en tillitserklæring til den autoriserte regnskapsførerbransjen.

  De fleste bruker autorisert regnskapsfører

  Mer enn 70 prosent av de aktuelle selskapene, som kan velge revisjonsfritak, benytter autorisert regnskapsfører, forteller Riise. – De autoriserte regnskapsførerne er profesjonelle yrkesutøvere som utfører et bredt spekter av oppgaver, fra løpende regnskapsføring med mva-oppgjør, lønn, fakturering og årsoppgjør – til budsjettering og rådgivning.

  God dialog med revisorene

  Revisor- og regnskapsbransjen har tilført hverandre oppdrag i en årrekke, og begge bransjene er genuint opptatt av å gjøre det beste for sine kunder, understreker Riise. Dialogen mellom bransjene er god, og NARF-direktøren tror at det gode samarbeidet vil fortsette. Gjennom godt samarbeid kan man få både flere og større kunder.

  Ikke samme uavhengighet overfor kunden

  – Regnskapsførerne er ikke pålagt samme uavhengighet overfor kunden som revisor, og skal heller ikke ha det, sier Riise. – Det vil alltid være den bokførings- eller regnskapspliktige selv som har det endelige ansvaret overfor tredjemann, som eksempelvis skatteetaten.

  Plikt og selvstendig ansvar

  – Det er likevel en plikt og dermed et selvstendig ansvar for den autoriserte regnskapsføreren å påse at oppdraget utføres på en måte som bidrar til å oppfylle dette ansvaret. I tillegg er NARF-medlemmene, som står for over 80 prosent av bransjens omsetning, forpliktet av vårt etiske regelverk, samtidig som de både er underlagt kvalitetskontroll og har ansvarsforsikring, konstaterer Sandra Riise i NARF, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening.

  LES MER: NARF har full tillit til næringslivet

  LES MER: Fakta om fritak fra revisjonsplikten