AAA-Magasinet

  Nettmagasinet det lønner seg å lese.
   

  Databank og Kundeservice – bare hyggelige kunder!

  – Bare fra privatpersoner får vi omkring 4.000 henvendelser i måneden. Noen er kanskje ikke helt enig i at de har fått en betalingsanmerkning, og samtalen blir ikke alltid like lystig. Heldigvis har vi de rette personene til å takle slike henvendelser på en god måte.

  Monica Berg

  Fagkunnskap og menneskekunnskap

  – Vi har bare hyggelige kunder, og de aller fleste henvendelsene vi får er positive, poengterer Monica Berg, avdelingsleder for Databank og Kundeservice i Soliditet. Avdelingen består av flere team som tar seg av de ulike henvendelsene som kommer, om alt fra regnskapstall, registrering og kontroll av data, daglig kontakt med samarbeidspartnere og leverandører – til tyngre faglig service. De 16 medarbeiderne i avdelingen må ha en god porsjon av både fagkunnskap og menneskekunnskap.

  Dyktige folk fra Lindorff Decision

  Etter oppkjøpet av Lindorff Decision tidligere i år har avdelingen fått tre nye medarbeidere – nettopp fra Lindorff.
  – Det er viktig at de kundene vi har overtatt får den servicen de er vant til, understreker Monica, som legger vekt på at både nye kunder og nye kolleger skal bli tatt godt vare på.
  Hun legger ikke skjul på at de siste to månedene har vært hektiske, men mener at ting nå er på plass. Det gleder avdelingslederen, som er svært opptatt av at ting skal fungere optimalt.

  Medarbeidere fra 22 til 59 år

  Monica Berg startet i Dun & Bradstreet i 1998, men er langt fra den som har lengst fartstid av de 16 ansatte i avdelingen.
  – Her har vi et aldersspenn på medarbeiderne fra 22 til 59 år, og de mest erfarne har vært her i nærmere 30 år, sier avdelingslederen, som  mener ulike aldersgrupper utfyller hverandre positivt, både faglig og sosialt. Det er også en fin blanding av begge kjønn. Monica får tilbakemeldinger om at arbeidsmiljøet er godt, og beskjeden som hun er på egne vegne, gir hun æren til sine kolleger.

  Må vite mye om det meste

  – Jeg er først og fremst opptatt av at vi gjør jobben vår best mulig, sier Monica.
  – For å klare det må vi ha grei produktkunnskap, og vi må ikke bare vite litt om mye, vi må vite mye om det meste. Vi må vite hva som ligger til grunn for en kredittvurdering, vi må ha kunnskap om rating, inkassoprosessen og betalingsanmerkninger, bare for å nevne noe. I tillegg må vi kjenne til kundenes systemer, slik at vi vet hvordan vi kan være behjelpelige. Mange i avdelingen jobber med det vi betegner som tyngre ekspertservice, og da trengs det god forståelse for faget.

  Opprettholder et høyt kunnskapsnivå

  Databank og Kundeservice har jevnlige fellesmøter, ikke minst for å lære av hverandres erfaringer. Nye problemstillinger dukker stadig opp. – Vi har stor spredning av kunnskap i avdelingen, sier Monica Berg. – Derfor er interaksjon viktig for å opprettholde et høyt kunnskapsnivå.

  Mer informasjon: Kontakt Monica Berg, E-post: monica.berg@soliditet.no
  Dir. nr.: 92 40 10 09.