AAA-Magasinet

  Nettmagasinet det lønner seg å lese.
   

  146 529 biler kan bli avskiltet

  Sterk vekst i bilinkasso: - Inkassokrav relatert til bilfinansiering øker kraftig i første halvår, og ligger nå på et høyere nivå enn under finanskrisen i 2008–2009. Økende bilsalg tyder på at misligholdet kommer til å øke videre. Kilde: Lindorff

  bil-inkasso


  Tall fra Lindorff viser at misligholdte salgspantlån og leasingkontrakter relatert til bil var 29,4 prosent høyere i andre kvartal 2012, enn i tilsvarende periode i fjor. Økningen er også betydelig sammenlignet med første kvartal, med en stigning på 19,7 prosent.

  Dette viser at den forventede økningen i mislighold som følge av høyt nybilsalg nå har slått til. I andre kvartal hadde vi 7 297 oppdrag relatert til misligholdt bilfinansiering, noe som er høyere enn vi så under “finanskrisen” i 2008/2009.

  Fortsatt økning i bilsalget

  Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at nybilsalget er 1,2 prosent høyere i første halvår 2012, enn det var i første halvår 2011. Bruktbilimporten har i samme periode økt med hele 10.4 prosent. Prognosen for 2012 tyder på at 175 000 biler blir registret for første gang i Norge, noe som er en økning på ca 10 000 biler. Stigningen i bilsalget tyder på at misligholdet relatert til bilfinansiering kommer til å øke videre fremover.

  Over 146 000 biler står i fare for avskilting

  146 529 norske kjøretøy som risikerer avskilting på grunn av ubetalt årsavgift, en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med 2011. Disse vil i løpet av tredje kvartal bli overført til Statens Inkrevingssentral for tvangsindrivelse Det er de tre fylkene Vestfold, Finnmark og Hedmark som skiller seg ut med den høyeste andelen avskiltingsvedtak i Norge. Vestlandsfylkene Sogn og Fjordane, Rogaland og Møre og Romsdal har landets lavest andel avsliktingsvedtak.

  Kilde: Lindorff