Regnskaper

  Regnskap-nn


  Har du spørsmål angående de regnskapene som er registrert i våre systemer? Her finner du svarene.

  Har du andre spørsmål angående regnskap i våre systemer, kan du kontakte vår RLA-avdeling.
  Tlf: 22 45 93 43. E-post: oppdatering@soliditet.no (merk e-post med RLA).

  MEST STILTE SPØRSMÅL:

  - Hvorfor har ikke Soliditet registrert regnskapet når det er tilgjengelig i Brønnøysund?

  Svar: Dette avhenger litt av når regnskapet er godkjent i Brønnøysund. Normalt skal regnskapet være registrert hos Soliditet innen 8 virkedager etter at regnskapet er godkjent i Brønnøysund. I høysesongen kan det imidlertid skje at enkelte regnskaper tar lengre tid å få registrert hvis det må gjennom en ekstra, manuell kontroll. Vår kvalitetskontroll kan føre til at enkelte regnskap ikke blir registrert fordi det er funnet feil/mangler i regnskapet. Ved mottak av korrigert regnskap, vil registrering skje umiddelbart.

  - Jeg er feilaktig registrert som aksjonær.

  Svar: Dersom du tidligere har vært aksjonær, men har solgt aksjene, vil vårt register ikke bli oppdatert før vi mottar et regnskap med en endret aksjonærfordeling. For raskere oppdatering må vi få tilsendt dokumentasjon som viser at aksjene er solgt. Dersom du aldri har vært aksjonær, har det trolig skjedd en feil ved identifikasjon av oppgitte aksjonærer. Dette kan rettes ved å kontakte oss via e-post eller telefon.

  - Jeg er feilaktig registrert som daglig leder/styre.

  Svar: Vårt register blir daglig ajourført med de endringer som foretas i Foretaksregisteret. Melding om fratreden må derfor først meldes til Foretaksregisteret.

  - Dere har feil aksjekapital.

  Svar: Vårt register blir daglig ajourført med de endringer som foretas i Foretaksregisteret. Dersom aksjekapitalen er endret i Foretaksregisteret, skal også vårt register være oppdatert. Tidligere aksjekapital vil fortsatt kunne fremgå av registrert informasjon fra sist innsendte regnskap, fordi oppdatert aksjekapital først fremkommer av regnskapet etter nytt, avsluttet regnskapsår.

  - Foretaket er slettet, men dere har fortsatt registrert meg som aksjonær/styremedlem.

  Svar: Sletting av registrert informasjon om aksjonær/styreverv skjer automatisk én måned etter at foretaket er slettet i Enhetsregisteret.

  - Aksjonær/styremedlem er død.

  Svar: Dersom personen er registrert som død i Folkeregisteret, kan vi foreta en manuell sletting av oppføringen. Sletting av styreverv skal skje automatisk ved oppdatering i Brønnøysund.

  AAA Soliditet – Norges beste kredittsjekk

  I over 100 år har AAA Soliditet kredittsjekket bedrifter og personer. Dette gir oss et unikt grunnlag for å gi deg de økonomiske rådene du trenger. Vi var først, og i dag er vi størst på kreditt- og forretningsinformasjon i Norden. Vi hjelper våre kunder med å redusere kredittap og å finne nye, lønnsomme kunder.

  Er du lei av kunder som ikke betaler for seg?
  Få et godt tilbud på Norges beste kredittsjekk fra AAA Soliditet.