Kredittsperre

  kredittsperre-u-tekst

  Lær hvordan du oppretter frivillig kredittsperre. Denne sperringen er uhyre viktig hvis lommebok eller bankkort er kommet på avveie.
  Sperr kreditten og unngå at andre handler i ditt navn

  De fleste som yter kreditt sjekker kundenes kredittverdighet, og en sperring hindrer at uvedkommende kan handle på kreditt på din bekostning.

  Frivillig kredittsperre er en type frivillig registrering som først og fremst skjer ved at den registrerte selv (eller oppnevnt verge) kontakter Soliditet. Dette skjer ofte etter tyveri av identifikasjonspapirer – eller fordi man av annen årsak ikke ønsker at kreditter innvilges. I våre onlineløsninger fører en slik registrering til at våre kunder ikke får foretatt en kredittvurdering (inkassobyråer er unntatt). De får en melding om at kredittsperren må oppheves før kredittvurdering kan foretas.


  Slik oppretter du gratis, frivillig kredittsperre:

  Gå til www.bisnode.no, velg "Kredittsperre - Sjekk deg selv", velg videre "Frivillig Kredittsperre" - følg instruksene.
  Får du ikke logget deg inn på siden, gjør følgende:

  1. Kontakt Bisnode (tidl. AAA Soliditet) på en av disse måtene.
  • E-post: ksp.no@bisnode.no  
  • Fax: 22 45 93 03
  • Brev: Bisnode avd. Innsyn egenopplysning, Postboks 1419 Vika, 0115 Oslo

  2. Skriv litt om hvorfor du vil sperre kreditten din – hva som har skjedd.   
  Har du mistet lommeboken? Er bankkortet borte? Tror du noen har fått tak i koden din?

  3. Legg alltid ved kopi av gyldig legitimasjon som bankkort/førerkort/pass og/eller kopi av bekreftelse på anmeldt forhold.   
  Sender du e-post, må du skanne inn kopi av legitimasjonen.

  4. Oppgi fullt navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer.   
  Når Bisnode har lagt inn kredittsperre på deg, sender vi deg en kode som kan brukes hvis du får bruk for å oppheve kredittsperren. Koden sendes pr. brev.

  5. I tillegg til Bisnode bør også Experian (tidligere Creditinform) og EVRY kontaktes for å opprette kredittsperre der.

  • Experian AS   
  – Fax: 850 20 218
  – E-post:  database@no.experian.com   
  – Brev: Postboks 5275 Majorstuen, 0303 Oslo

  • EVRY AS   
  v/Information Services
  Brev: Postboks 4, 1330 Fornebu
  Epost: onlineservice@evry.com
  Telefon: 06500 (sentralbord) oppgi «Information Services» som referanse

  Slik sletter du den frivillige kredittsperren:

  Gå til www.bisnode.no, velg "Kredittsperre - Sjekk deg selv", velg videre "Frivillig Kredittsperre" - følg instruksene.

  Får du ikke logget det på siden gjør følgende:
  Oppgi den koden du fikk tilsendt da sperren ble etablert. Koden kan oppgis pr. fax, brev, e-post eller telefon. Dersom koden er mistet, ta kontakt med oss, da sperren kun kan oppheves ved at ny kode sendes til folkeregistrert adresse.

   

  AAA Soliditet – Norges beste kredittsjekk

  I over 100 år har AAA Soliditet kredittsjekket bedrifter og personer. Dette gir oss et unikt grunnlag for å gi deg de økonomiske rådene du trenger. Vi var først, og i dag er vi størst på kreditt- og forretningsinformasjon i Norden. Vi hjelper våre kunder med å redusere kredittap og å finne nye, lønnsomme kunder.

  Er du lei av kunder som ikke betaler for seg?
  Få et godt tilbud på Norges beste kredittsjekk fra AAA Soliditet.