Relaterte filer:

  Forklaring til kredittrapport

  Forklaring

  Her finner du forklaringer på hva de ulike rapportene inneholder.

  PERSONRAPPORT

  Score:

  - Scoren viser risikoen for at en person innen 12 måneder skal få en betalingsanmerkning. Scoren har en poengskala fra 1 – 100 poeng, der 1 er lavest.

  Her er link til et produktark om Personscore: LES MER

  Inntekt og formue:

  - Her kan du se de tre siste ligningene personen har i Norge.
  - Næringsinteresser
  - Viser om personen har en rolle som daglig leder, styreformann eller styremedlem i ett eller flere selskap/organisasjoner.

  Betalingsanmerkninger

  Her er link til et produktark om betalingsanmerkninger: LES MER

  Her er link til en fullstendig personrapport: LES MER


  FORETAKSRAPPORT

  Rating:

  Her er link til et produktark om AAA-ratingsystemet: LES MER

  Historisk rating:

  Her kan man se hvilken rating selskapet har hatt siden det ble opprettet.

  Økonomi:

  Her kan du se de tre siste regnskapene selskapet har levert til Brønnøysundregisteret. Du kan også eksportere regnskapstallene i Excel.

  Betalingserfaring:

  Her er link til et produktark om betalingsanmerkninger: LES MER

  Her er link til en fullstendig foretaksrapport:  LES MER

   

  AAA Soliditet – Norges beste kredittsjekk

  I over 100 år har AAA Soliditet kredittsjekket bedrifter og personer. Dette gir oss et unikt grunnlag for å gi deg de økonomiske rådene du trenger. Vi var først, og i dag er vi størst på kreditt- og forretningsinformasjon i Norden. Vi hjelper våre kunder med å redusere kredittap og å finne nye, lønnsomme kunder.

  Er du lei av kunder som ikke betaler for seg?
  Få et godt tilbud på Norges beste kredittsjekk fra AAA Soliditet.