NB! Fylkes- og kommuneendringer 2024

Husk nye fylkes- og kommunenumre fra 1.1.24.

Vi oppdaterer våre produkter og tjenester fortløpende med endringene fra våre kilder. Dette kan medføre hyppigere varslinger fra våre overvåkingstjenester.