Informasjon om Covid-19

Bisnode følger WHOs og Folkehelseinstituttets anbefalinger. Vi overvåker utviklingen og evaluerer kontinuerlig hvilke handlinger vi trenger å utføre.

Les mer om Bisnodes kontinuitets-og kriseplan